Back to Top
SGH TO MY!
W sobotę, 24 września 2016 r. odbędzie się XI Zjazd Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To wyjątkowe spotkanie osób, które wciąż czują się związane ze społecznością akademicką naszej Uczelni. Moment jest szczególny, Zjazd będzie bowiem ukoronowaniem obchodów 110-lecia nieprzerwanej działalności SGH. Ogromną dumą napawa wszystkich nas fakt, iż w tym czasie Uczelnia wykształciła blisko 500 tysięcy Absolwentów, będących niekwestionowanymi fachowcami w dziedzinach ekonomicznych, finansowych i społecznych.
Gorąco zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie, niech będzie ono przyczynkiem do ciekawych dyskusji i wymiany wspaniałych wspomnień. Przede wszystkim zaś niech da Wam pewność, że współtworzymy razem naszą wspólnotę SGH.
UROCZYSTE
ZAPROSZENIE
ABSOLWENTÓW
24 września 2016 r.
w budynku głównym SGH,
al. Niepodległości 162
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa na XI Zjazd Absolwentów SGH/SGPiS 24 września 2016 r. Część oficjalna Zjazdu oraz bloki tematyczne: SGH Merytoryczna i SGH Sportowo-Kulturalna odbędą się w budynku głównym SGH, al. Niepodległości 162. Blok tematyczny poświęcony Przedsiębiorczej SGH oraz prezentacja oferty studiów podyplomowych i doktoranckich będą miały miejsce w budynku A przy ulicy Rakowieckiej 24.

Każdy Zjazd Absolwentów SGH jest unikalnym zdarzeniem dlatego, że stwarza różnym generacjom Absolwentów naszej Uczelni wspaniałą okazję do wymiany doświadczeń zawodowych, wspomnień z czasów studenckich oraz obserwacji zmian Alma Mater, zachodzących przy jednoczesnym kultywowaniu naszych tradycji akademickich. Zjazd jest wydarzeniem organizowanym raz na 10 lat. W tym roku obchodzimy 110- lecie SGH. Dlatego jest to wyjątkowa okazja do udanych spotkań oraz powrotu do niezapomnianej atmosfery studiów.
Do zobaczenia 24 września 2016 roku!
Organizatorzy Zjazdu Absolwentów SGH/SGPiS
PROGRAM
ZJAZDU
    XI ZJAZD ABSOLWENTÓW
    SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:
- uroczystości oficjalne,
- wieczorne spotkanie
nieformalne
- Rejestracja na Zjazd Absolwentów trwa do 12 września

- Koszt uczestnictwa w Zjeździe 110 zł.
- Udział w koncercie wieczornym 70 zł.
SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

Pragniemy podziękować firmom, które już udzieliły Zjazdowi wsparcia programowego, organizacyjnego i finansowego:

- Alior Bank – Mecenas Zjazdu

- Deloitte Polska Sp. z o.o.

- EY

- L'Oréal Polska Sp. z o.o.

- Mars Polska

- ING Bank Śląski S.A.

- Bank Zachodni WBK, Grupa Santander

- Browar Namysłów Sp. z o.o.

Zjazd został objęty patronatem Harvard Business Review Polska.

Merytorycznie wspiera nas ACCA Polska.
GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE
10.00-12.00 Spotkajmy się kameralnie

Nieformalne spotkania różnych grup absolwentów SGH: ludzi, których połączyła wspólna pasja lub zainteresowanych zorganizowaniem sekcji absolwenckich (zgłosiły się już SGH Professionals i sekcja Alumni ZWiADu); a także spotkania rocznikowe oraz spotkania Kolegiów.

Godzina 11.00, Aula VII – spotkanie absolwentów Wydziału Ekonomiki Produkcji, absolwentów kierunków związanych z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, absolwentów studiów doktoranckich i podyplomowych oraz sympatyków.

Rezerwacja sal: alumnisgh2016@sgh.waw.pl.
sale dydaktyczne budynek G
12.00-12.10 FLASH – MOB

Spontaniczne odtańczenie „Fokstrota SGH” (Tomasz Bielski Jazz Orchestra) z udziałem profesjonalnych tancerzy oraz wszystkich chętnych.
Aula Spadochronowa
12.30-13.45 Uroczyste powitanie

Oficjalne otwarcie Zjazdu przez JM Rektora SGH, dr. hab. Marka Rockiego, prof. nadzw. SGH, uświetnione występem chóru SGH.

Wykład prof. dr. hab. Marka Bryxa „Rozwój kampusu SGH”.

Wykład nt. zarządzania innowacjami absolwenta Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS - p. Brunona Bartkiewicza, Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego.

Na zakończenie symboliczne wyrzucenie biretów w górę oraz sesja zdjęciowa.
Aula Główna
13.45 – 14.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca SGH

Prezentacja tańców szlacheckich.
Aula Spadochronowa
14.00-15.00 „September Fest”

Rozpoczęcie części integracyjnej. Zapraszamy na lunch.

Występ zespołu OLD Timers Warsaw na tarasie legendarnego Klubu Jajko.
Ogrody Rektorskie

Klub Jajko
15.00-18.30 SGH Przedsiębiorcza 15.00 - 15.15: Otwarcie Miasteczka Firm Absolwentów i Studentów 15.15 - 15.45: Między korporacyjnym rygorem, a garażowym wigorem. W jaki sposób korporacje inspirują przedsiębiorców? 15.45 - 16.15: Relacje SGH z korporacjami – zaproszenia do współpracy dla absolwentów. 16.15 - 16.45: What really works, czyli formuła sukcesu biznesowego 4+2. 16.45 - 17.15: Planowane formy współpracy SGH z otoczeniem 17.20 - 18.30: Networking - poszukiwanie korzyści rynkowych. Aula A

budynek A
15.00-18.30 SGH Merytoryczna 15.00 - 16.30: „SGH Polsce - rozmowy”  Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

Wybitni profesorowie SGH: prof. zw. dr hab. Irena Kotowska oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Sławiński przedstawią najważniejsze dla polskiej gospodarki koncepcje, które dotąd promowali i wdrażali.
16.40 – 18.30: „Wykrzykniki i znaki zapytania” - Konwersatoria Młodych Profesorów. Zarządzanie – Maria Aluchna, Finanse – Andrzej Rzońca i Nauki Społeczne – Katarzyna Górak-Sosnowska.

Tytułowe „Wykrzykniki i znaki zapytania” zapraszają uczestników spotkania do dyskusji na gorące tematy determinujące realia polskiej gospodarki.

Rozmowa z profesor Marią Aluchną nosi tytuł Współczesna firma - praca po godzinach. Profesor Andrzej Rzońca pyta Polska – wzrost, stagnacja, kryzys?. Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska zastanawia się Czy Europa może być muzułmańska?
sala 111

budynek G
15.00-18.30 SGH Sportowo-Kulturalna 15.00 – 16.00: Sportowe Igrzyska SGH (część 1)

Sport w SGH: wczoraj, dziś, jutro. Pokaz gry w Tchoukball. Sportowe Zawody Absolwentów SGH, pierwsza konkurencja: quiz - sport w czasach studenckich.
16.00 – 17.00: Sportowe Igrzyska SGH (część 2)

Sportowe Zawody Absolwentów SGH, druga konkurencja: wielkoformatowe kółko-krzyżyk z grawitacją, trzecia konkurencja: gra komputerowa na dużym ekranie.
17.00 – 18.00: Sportowe Igrzyska SGH (część 3)

Sportowe Zawody Absolwentów SGH, czwarta konkurencja: minigolf.
Pokaz i nauka samoobrony. Sportowe Zawody Absolwentów SGH:
ogłoszenie wyników.
18.00 - 18.45: Miniatury w wykonaniu „Teatru SGH” budynek G
Ogrody SGH


Aula Główna
17.00-18.00 50-lecie immatrykulacji do SGH

Wręczenie przez Rektora listów gratulacyjnych z okazji 50-lecia immatrykulacji osobom, które w formularzu rejestracyjnym zaznaczą chęć udziału w uroczystości.
Aula B
20.00 - 24.00 Spotkajmy się w STODOLE

Część wieczorna: dwugodzinny koncert zespołu Tomasz Bielski Jazz Orchestra.

Po koncercie zabawa do północy.

Bilety dostępne w formularzu rejestracyjnym.
Klub Studencki STODOŁA
SGH kreuje relacje – wydarzenia towarzyszące Zjazdowi

14.00 - 15.30: Gala ratingu programów MBA 2016 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Zapraszamy do Auli III w budynku głównym. Wyniki ratingu poprzedzi dyskusja panelowa "Przedsiębiorczość, szansa czy pułapka".

NAJSTARSZE ORGANIZACJE ABSOLWENCKIE

Stowarzyszenie Absolwentów SGH zostało założone w 1912 r. W Stowarzyszeniu reprezentowani są lub byli absolwenci Kursów Handlowych, Wyższej Szkoły Handlowej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i znów SGH, ale zawsze „Szkoły Głównej”. Wielu absolwentów ukształtowanych przez kadrę naukową opuściło mury Uczelni i także wielu z nich zostało wybitnymi przedstawicielami praktyki gospodarczej i nauk ekonomicznych.

Korporacja Handlu Zagranicznego, powstała w 1991 r., jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem absolwentów jednego wydziału – Wydziału Handlu Zagranicznego SGSZ/SGPiS/SGH i ma charakter koleżeńsko-towarzyski. Podstawową formą działalności są comiesięczne spotkania, zazwyczaj w pierwszą środę miesiąca, na które zapraszane są do wystąpienia interesujące osoby jako Goście Honorowi. Spotkania mają charakter otwarty.

CEMBA (STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW CEMBA) to program Executive MBA oferowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z ESG - University of Quebec at Montreal (ESG - UQAM). Program CEMBA wykształcił już około 500 absolwentów.

Stowarzyszenie absolwentów programu WEMBA - Stowarzyszenie WEMBA - powstało w 1996 roku. Stowarzyszenie pomaga absolwentom programu rozwijać kontakty między członkami i stwarza możliwości poszerzania ich wiedzy i zainteresowań poprzez organizację różnorodnych imprez towarzyskich i sportowych, a także wykładów, seminariów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Niektóre przedsięwzięcia organizowane są przy współudziale stowarzyszeń innych programów MBA.

Stowarzyszenie Absolwentów CEMS (CAA) umożliwia absolwentom programu CEMS (the Global Alliance in Management Education) uzyskiwanie dodatkowych korzyści związanych ze zdobywaniem doświadczenia w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Zostało utworzone w 1993 r. przez absolwentów programu CEMS. Jest międzynarodową siecią kontaktów osób, które łączy fakt odbycia tego samego programu studiów, podczas gdy mieszkają i pracują w różnych miejscach świata. Stowarzyszenie liczy ok. 250 członków.

KONTAKT
CENTRUM RELACJI ZEWNĘTRZNYCH
I TRANSFERU TECHNOLOGII

E-mail:
alumnisgh2016@sgh.waw.pl

Adres:
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 132–135
02-554 Warszawa

Jacek Kosmowski
- rejestracja na Zjazd, opłaty za udział
tel. 22 564 96 23

Jowita Wszołek
- organizacja
tel. 22 564 98 36

Beata Giermala - tel. 22 564 96 24
Paweł Wasilewski - tel. 22 564 98 63
- informacja nt. Miasteczka Firm Absolwentów i Studentów